SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt
--- Verejné obstarávanie
    20142. Zákazky podľa § 9, ods.9


3. Obstarávanie konektivity - Služba nepodlieha obstarávaniu podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní


©2002 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk