SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt
--- Verejné obstarávanie
    Obstarávanie konektivity - Služba nepodlieha obstarávaniu podľa zákona o verejnom obstarávaní na službu ktorej hlavným účelom je poskytnutie dátovej konektivityP.č. Predmet zákazky Deň zverejnenia Hodnota bez DPH CPV Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia ponuky
1 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 6.11.2015 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2016 - 31.12.2016 16.11.2015 12:00 hod. | Výsledok
2 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 29.11.2016 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2017 - 31.12.2017 8.12.2016 12:00 hod. | Výsledok
3 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 08.12.2017 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2018 - 31.12.2018 15.12.2017 12:00 hod. | Výsledok
4 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 04.12.2018 3 000,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2019 - 31.12.2019 13.12.2018 12:00 hod. | Výsledok
5 Dodávka zahraničnej konektivity pre Združenie SANET, prevádzkujúce slovenskú akademickú dátovú sieť 04.12.2019 2 300,- EUR mesačne 64210000-1 1.1.2020 - 31.12.2020 13.12.2019 12:00 hod. |
6
©2002 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk