SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt
--- Verejné obstarávanie
    Zákazky podľa § 9, ods.9P.č. Predmet zákazky Deň odoslania výzvy Hodnota bez DPH CPV Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia ponuky
1 Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Senci 16.7.2015 19 000,- EUR 45232300-5 32562000-0 30.9.2015 30.7.2015
2 Optická prípojka Gymnázium Charkovská 1 a SSOŠ Postupimská 37 - na pripojenie škôl do siete SANET 28.7.2015 19 000,- EUR 32562300-3 32571000-6 45235300-5 30.9.2015 11.8.2015
3 Realizácia optickej trasy na pripojenie škôl do siete SANET v Košiciach 31.7.2015 do 30 000,- 45235300-5 45112000-5 32562300-3 32571000-6 30.11.2015 17.8.2015,
4 Optická prípojka Súkromná stredná odborná škola Hviezdoslavova 11, Stredná priemyselná škola Komenského 5, Gymnázium Leonarda Stockela Jiráskova 12 Bardejov - na pripojenie škôl do siete SANET 10.9.2015 28 000,- 32562300-3 32571000-6 45235300-5 30.11.2015 24.9.2015
5
6
©2002 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk