Centrum výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity ako odborné pracovisko v oblasti informačných technológii bolo založené v roku 1978.

Pôsobí ako dôležitý technický a koordinačný uzol siete SANET s pripojením na medzinárodnú sieť INTERNET.
Sme informačným pracoviskom
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Poslaním tohto pracoviska je:

Projektovanie, implementácia, prevádzka a inovácia softvéru, zabezpečovať technickú a systémovú obsluhu výpočtovej techniky, inovovať a dopĺňať výpočtový systém.